Waarborgfonds autoschade vandalisme

13 oktober 2011

Wilt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding van het Waarborgfonds dan moet de schade toegebracht zijn door een motorvoertuig. Autoschade door vandalisme, ofwel het opzettelijk beschadigen van eigendommen van anderen, valt helaas niet onder de voorwaarden die het Waarborgfonds stelt.Onder vandalisme vallen onder andere het bekrassen van uw auto met een scherp voorwerp, het leksteken van autobanden, het eraf trappen van uw spiegels of het lopen over uw voertuig. Wellicht kunt u schade ten gevolge van vandalisme vergoedt krijgen via uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Heeft u een verzekering lopen bij Diks Verzekeringen dan kunnen wij u natuurlijk helpen om een schadeclaim in te dienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Neemt u gerust contact met ons op.