Home

Waarborgfonds motorrijtuigen

Het Waarborgfonds motorrijtuigen is opgericht in 1965. Het is een gevolg van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen ( WAM). Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, autobussen, vrachtwagen’s, brom- en snorfietsen enz.) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid ( WA) . Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan derden wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, een verzekeringsmaatschappij rechtstreeks voor de schade aanspreken.

Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de eigenaar van het voertuig geen autoverzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds m torverkeer uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt dus iedereen die een motorrijtuig heeft (en verzekerd heeft!) aan het Waarborgfonds mee.

Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

  • als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt;
  • als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is;
  • als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
  • als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
  • als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.

Er is een partij die voor u volledig kosteloos de schade kan verhalen op het waarborgfonds. Dat is 112schade.nl. Klik hier om uw schade te verhalen op het waarborgfonds.

Klik hier voor een overzicht van verschillende soorten verzekeringen.