Hoeveel tijd heb ik om een schade in te dienen bij het Waarborgfonds?

15 april 2011

Laatst geupdatet: 09-01-2021

De wettelijke termijn waarbinnen u uw schade kunt indienen is 3 jaar, gerekend vanaf de schadedatum. Natuurlijk is het wel verstandig om een verzoek om schadevergoeding zo snel mogelijk in te dienen. Als de schade niet binnen de wettelijke termijn bij het waarborgfonds is ingediend dan is uw claim verjaard en kan niet meer door het waarborgfonds in behandeling worden genomen.