U kunt een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer als u autoschade heeft en de dader niet bekend is; dit beroep moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Kunt u aantonen dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig én dat u alles in werking heeft gesteld om degene die aansprakelijk is voor de schade te achterhalen, dan zal dit fonds in veel gevallen de schade aan uw voertuig vergoeden.